Strona Główna I Kontakt
 

Centrum Szkolenia Ratunkowo - Obronnego

 
Szkolenie komendantów OC
Historia  

W dniach 26-27.04.2012r. w godzinach 9.00-17.00 Centrum Szkolenia Ratunkowo-Obronnego organizuje dwudniowe szkolenie komendantów Formacji Obrony Cywilnej. Szkolenie zostanie powtórzone w terminie jesiennym o czym powiadomimy zainteresowanych na naszej stronie internetowej.

1. Tematyka szkolenia

lp Temat
1 Ochrona ludności w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego.
2 Rola miejsce i zadania oraz transformacja OC w Polsce.
3 Charakterystyka zagrożeń ludności okresu pokoju i wojny.
4 Obrona przed bronią masowego rażenia..
5 Ewakuacja ludności jako jeden z elementów zbiorowej ochrony ludności - jej planowanie oraz organizacja.
6 Zasady odbywania służby w OC.
7 Rodzaje FOC oraz ich organizacja i zadania.
8 Ogólne zasady tworzenia FOC.
9 Wyposażenie oraz zaopatrzenie FOC.
10 Planowanie, finansowanie oraz sprawozdawczość w FOC. Forma, treść i sposób opracowania i prowadzenia dokumentacji FOC.
11 Ogólne zasady prowadzenia AR. Rola i miejsce FOC w AR.
12 Zasady współdziałanie służb w czasie prowadzenia AR.
13 Praca komendanta i komendy formacji OC w okresie przygotowania oraz prowadzenia AR - ćwiczenie.

2. Miejsce szkolenia: Hotel Wojskowego Instytutu Medycznego, Warszawa, ul Garwolińska 8/10

Recepcja: Tel. 22 681 76 33, 22 681 76 33, 22 681 68 73
Kierownik: Tel./Fax 22 681 76 34
www.wim.mmil.pl

3. Zakwaterowanie i wyżywienie: Wszystkim chętnym proponujemy zakwaterowanie w miejscu szkolenia, czyli w hotelu W.I.M., w cenie:

Pokój
1-osobowy
2-osobowy
3-osobowy
apartament
2-osobowy do pojedynczego wykorzystania
Nocleg 1 osoby w zł
155
78
62
-
-

Istnieje możliwość kupienia posiłków w bardzo przystępnych cenach na stołówce WIM (budynek sąsiedni).

4. Koszt szkolenia: 550 zł/ osoba (bez zakwaterowania i wyżywienia)

5.Zgłoszenie: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie ZGŁOSZENIA (pobierz formularz zgłoszeniowy) i odesłanie go e-mailem, faksem lub pocztą do Centrum Szkolenia Ratunkowo-Obronnego w terminie do dnia 31.03.2012 r. Po otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu na szkolenie należy wpłacić kwotę 550 zł (koszt szkolenia) na konto:
P.K.O. B.P. 20 102010130000070200056911 w terminie do dnia 14.04.2012 r. Odbiór faktur nastąpi w pierwszym dniu szkolenia.

Uwaga!
W przypadku powiadomienia organizatora w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem kursu o rezygnacji za szkolenia, a także w przypadku odwołania szkolenia, uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu bez powiadomienia związana jest z utratą całej wpłaconej kwoty.

 

 
klucze1
Wykładowcy i formy szkoleń
klucze2
Tematyka szkoleń  
klucze3

Lista referencyjna

 
klucze4
To już było...  
         
       
         
Ratownictwo Medyczne I Obrona Cywilna I Zagrożenia Terrorystyczne I BHP I Pozostałe